ÖZKALELİ MAMÜLLERİ KALİTE BELGELERİ

ISO 22000: 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Güvenli gıda üretimi için tüketici talepleri her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak da güvenli gıda üretimi için çok sayıda standart hazırlanmıştır. Bu standartların harmonizasyonu ve sonuncusu olarak da ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hazırlanmıştır. ISO 22000:2005 standardı “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslar arası standarttır.ISO 22000 standardı BRC,IFS, Eurepgap, HACCP gibi sistemleri de içerecek şekilde kapsamlı biçimde oluşturulmuştur. HACCP standardının yerini alması ve ISO 9001,ISO 14001 belgeleri gibi uluslar arası tanınabilirliği ve izlenebilirliği olması öngörülmektedir.
Gıda Zincirindeki tüm kuruluşlar için gereksinmelerin tanımlandığı bu sistemde “tarladan çatala” kadar olan tüm gıda üretim süreçlerinde catering ve ambalajlama kuruluşları da dahil; bu zincirde yer alan tüm kuruluşların uyması gereken şartlar tanımlanmıştır. 
 

ISO 22000 Kimler için hazırlanmıştır?

·        Gıda üreticileri

·        Hammadde ve katkı maddesi üreticileri

·        Hayvan yemi üreticileri

·        Ambalaj malzemesi üreticileri

·        Temizlik ve sanitasyon malzemesi üreticileri

·        Ekipman üreticileri

·        Catering firmaları

·        Gıda maddeleri depocuları ve taşımacıları

·        Toptan ve perakende satıcıları

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2000)

ISO 9000 Kalite Sistemi   “Yaptığını yaz , yazdığını uygula, uyguladığını kanıtla”  “Söz uçar yazı kalır”   felsefesi üzerine kurulmuştur.
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), bir ürün ya da hizmetin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarının (tüm çalışanların) aynı amaç doğrultusunda bir araya getirilmesidir.

 

TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARINA GÖRE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ (HACCP)

Gıda ürünleri sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. 

Gıda Güvenliği son zamanlarda bütün dünyanın ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Gıda yoluyla taşınan salgın hastalıkların yalnızca insan hayatı üzerinde değil, işletmeler ve ülkelerin ekonomileri üzerinde bırakabileceği yıkıcı etkiler herkes tarafından bilinmektedir.

Çoğu gıda endüstrisinde bir Gıda Güvenlik sisteminin uygulanması Avrupa Birliği (AB) dahilinde 1996 yılından beri yasal bir zorunluluktur ve bu zorunluluk diğer birçok ülke tarafından da yerel yönetmeliklerle benimsenmiştir. Türkiye’de de 16 Kasım 1997 tarihindeki Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 16. ve 17. Maddelerinde Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi anlamına gelen HACCP in gıda üreten veya sunan işyerlerinde uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.
Herhangi bir HACCP sisteminin en önemli amacının temelini, problemlerin oluşmasını önlemek oluşturur. Belirlenen amaçlara ulaşmak için HACCP planı geliştirilirken, yedi temel prensip kullanılır.

·        Tehlike analizi

·        Kritik Kontrol Noktalarının Saptanması

·        Her Kontrol Noktası İçin Kritik Limitlerle, Koruyucu Önlemlerin Belirlenmesi

·        Kritik Kontrol Noktalarının Denetlenmesi İçin Prosedürlerin Belirlenmesi

·        Denetleme, Kritik Limitle karşılaşılmadığını Gösterdiği Zaman, Kullanılacak, Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi

·        Sistemin Düzgün Bir Şekilde Çalıştığının Kanıtlanması İçin Prosedürlerin
Belirlenmesi

HACCP Sisteminin Dokümanlarla Desteklenmesi İçin, Etkili Kayıt Tutulması’dır. Böyle bir sistemde, kontrolün kaybedildiğini İşaret eden bir sapma görülürse, potansiyel tehlikeli ürün tüketiciye ulaşmadan, sapma bulunur ve kontrolün uygun bir biçimde yeniden sağlanması için uygun basamaklar kullanılır.

Özkaleli A.Ş. Olarak ürütemini yaptığımız ürünlerimizle ilgili sertifika belgelerimiz aşağıdadır.